Missiya

Cəmiyyətin aktiv üzvlərini siyasi, iqtisadi və sosial məsələr haqda bilgiləndirir; Azərbaycan cəmiyyətinə aktual məsələlər haqda açıq müzakırələr üçün platforma yaradır.